SPST | Sveriges Privata Specialisttandläkare

SPST logo bSveriges Privata Specialisttandläkare är en ideell intresseförening med nära relation till Privattandläkarna och Sveriges Tandläkarförbund. Föreningens huvuduppgifter är att främja rättvisa villkor för privat specialistandvård visavi den offentligt drivna men även att verka för ett rimligt stöd i tandvårdsförsäkringen för de patienter som behöver specialistomhändertagande. Patienter, vuxna såväl som barn, ska fritt kunna välja en privat eller offentlig specialisttandläkare med samma ekonomiska stöd från samhället.

De flesta specialisterna arbetar till övervägande del på patienter som remitterats från allmäntandvården men tar även emot patienter utan remiss.