Bli medlem i SPST

SPST logo litenOrdinarie medlem kan den bli som har specialistkompetens enligt Socialstyrelsens kriterier och helt eller delvis bedriver verksamhet i privatpraktik. Associerat medlemskap kan förvärvas av den som genomgår specialistutbildning och bedriver verksamhet i privatpraktik. Seniormedlemskap kan erhållas av icke verksam specialisttandläkare som tidigare varit verksam i privatpraktik.

Registrera dig för att påbörja ansökning

För ansökan via webbplatsen, gör så här:

Klicka på rutan ”Registrera dig för att påbörja en ansökan” här ovanför. Välj användarnamn och ange epost-adress. Anteckna detta någonstans för framtida bruk. Du får ett e-postmeddelande med ditt lösenord. För att kunna logga in behöver du betala medlemsavgiften 300 kr på Pg-konto 846219-4 och meddela föreningens sekreterare att du registrerat dig på sidan så att hen kan göra din inloggning aktiv. Länk till sekreteraren finns under ”kontakt”. 

UtbildningSocialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, samt Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.

Specialiteter: Här kan du läsa kortfattade beskrivningar av tandläkaryrkets specialistkompetenser.

Länkar: till specialistföreningar,organisationer, myndigheter m.m.