Hur blir jag medlem i SPST?

Ordinarie medlem kan den bli som har specialistkompetens enligt Socialstyrelsens kriterier och helt eller delvis bedriver verksamhet i privatpraktik. Associerat medlemskap kan förvärvas av den som genomgår specialistutbildning och bedriver verksamhet i privatpraktik. Seniormedlemskap kan erhållas av icke verksam specialisttandläkare som tidigare varit verksam i privatpraktik.

Registrera dig för att påbörja ansökning

 

Underkategorier

Utbildning
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, samt Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.

Specialiteter
Här kan du läsa kortfattade beskrivningar av tandläkaryrkets specialistkompetenser.

Länkar till specialistföreningar,organisationer, myndigheter m.m.

För ansökan via webbplatsen, gör så här:

Klicka på rutan ”Registrera dig för att påbörja en ansökan” här ovanför. Välj användarnamn och ange epost-adress. Anteckna detta någonstans för framtida bruk. Du får ett e-postmeddelande med ditt lösenord. För att kunna logga in behöver du betala medlemsavgiften 300 kr på Pg-konto 846219-4 och meddela föreningens sekreterare. Länk för detta finns under ”kontakt”. Då kan vi utan fördröjning aktivera ditt medlemskap så att du kan logga in med användarnamn och lösenord.