Hur blir jag medlem i SPST?

Ordinarie medlem kan den bli som har specialistkompetens enligt Socialstyrelsens kriterier och helt eller delvis bedriver verksamhet i privatpraktik. Associerat medlemskap kan förvärvas av den som genomgår specialistutbildning och bedriver verksamhet i privatpraktik. I båda fallen krävs också medlemskap i Privattandläkarna. Seniormedlemskap kan erhållas av icke verksam specialisttandläkare som tidigare varit verksam i privatpraktik. För seniormedlemmar krävs inte medlemskap i Privattandläkarna.

Registrera dig för att påbörja ansökning

 

För ansökan via webbplatsen, gör så här:

Klicka på rutan ”Registrera dig för att påbörja en ansökan” här ovanför. Välj användarnamn och ange epost-adress. Anteckna detta någonstans för framtida bruk. Du får ett e-postmeddelande med ditt lösenord. För att kunna logga in behöver du betala medlemsavgiften 300 kr på Pg-konto 846219-4 och meddela föreningens sekreterare. Länk för detta finns under ”kontakt”. Då kan vi utan fördröjning aktivera ditt medlemskap så att du kan logga in med användarnamn och lösenord.