Vem får kalla sig specialist?

Specialistbegreppet är skyddat i lag. Av 3 kap. 9 § andra stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område framgår att en läkare eller tandläkare får ange att han eller hon har specialistkompetens inom specialiteten i sitt yrke endast om han eller hon har sådan specialistkompetens (skyddad specialistbeteckning). Vidare framgår av 3 kap. 7 § samma lag att i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får den som saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel inte använda en titel som kan förväxlas med en skyddad yrkestitel.

Specialistbegreppet är alltså skyddat i lag men det finns fällor man som vårdkonsument kan falla i. Det förekommer att tandläkare utan specialistkompetens i sin marknadsföring ligger mycket nära gränsen för vad lagen tillåter avseende vilseledande information. Det kan handla om att man utger sig för att vara specialutbildad inom olika områden, som t.ex. estetisk tandvård eller implantat. Att uppge ett speciellt intresse för viss typ av vård är OK men det är alltså olagligt att ge intryck av att vara specialistutbildad om man inte är det. Det är även olagligt att uppge sig vara specialist inom något annat område än de, i dagsläget åtta, av socialstyrelsen godkända specialistområdena.

 

Länkar

Specialistföreningar:

Käkkirurgiska föreningen

www.kkf.nu

Svenska Endodontiföreningen

www.endodontiforeningen.se

Skandinavisk förening för oral- och maxillofacial kirurgi  

www.sfomk.org

Föreningen för oral protetik

www.sfop.se

Svenska Parodontologföreningen

www.parodforeningen.se

Svenska Ortodontiföreningen

Startsida – SOF

 

Myndigheter:

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

www.tlv.se

Socialstyrelsen

www.sos.se

Försäkringskassan

www.fk.se

Konkurrensverket

www.kkv.se

Nordiskt institut för dentala material

www.niom.no

Regeringskansliet

http://www.sweden.gov.se/sb/d/1474

http://www.sweden.gov.se/sb/d/10161

Socialstyrelsen, dentala material

http://www.sos.se/kdm

Partners:

Astra

www.astratech.se

Straumann

www.straumann.se

Dentsply

www.dentsply-friadent.com

 

Vetenskap & tidskrifter:

Tandläkartidningen

www.tandlakartidningen.com

Fass

www.fass.se

 

Intresseorganisationer:

Privattandläkarna

www.ptl.se

Tandläkarförbundet

www.tandlakarforbundet.se

Tandvårdguiden

www.tandvardsguiden.com

Praktikertjänst

http://www.tandvard.praktikertjanst.se/

Vårdföretagarna

http://www.vardforetagarna.se/

American dental association

http://www.ada.org/

The British dental association

http://www.bda-dentistry.org.uk/

FDI world dental federation

http://www.fdiworldental.org/home/home.html